بازاریابی عصبی چیست؟

زمانی که ما نام بازاریابی عصبی و یا نورو مارکتینگ (Neuromarketing) را می‌آوریم تنها در رابطه با یک روش بازاریابی صحبت نمی‌کنیم. در واقع نورو مارکتینگ یا بازاریابی عصبی علمی است که از ترکیب علوم بازاریابی به همراه علوم عصبی به وجود آمده و امروزه از طرفداران بسیار زیادی برخوردار است.

بازاریابی عصبی یا neuromarketing

این علم جدید تلفیق دو علم بازاریابی و عصب‌شناسی است. بازاریابی عصبی یا neuromarketing درک عملکرد مغز بدون وارد شدن در جزئیات پیچیده آن است تا از آن برای بهبود عملیات بازاریابی استفاده کنیم.