منظور از بازاریابی زمان چیست؟

زمان ورود به بازار و ارائه محصول یکی مهم‌ترین عواملی است که گاهی می‌تواند به موفقیت یا شکست محصول منجر شود. تیم بازاریابی باید به درستی مخاطب و نیازهایش را شناسایی کند و بداند که چه زمانی محصول برای آن مخاطب مناسب‌تر است.