معناي UI و UX چيست؟ بررسي تفاوت اين دو در طراحي

همه‌ي ما حين کار کردن با نرم‌افزارهاي مختلف با مواردي رو به رو شده‌ايم که سيستم‌ها ظاهر زيبايي دارند اما کارکردن با آنها بسيار سخت است و يا بالعکس. اين موضوع به دو مفهوم UI و UX اشاره دارد که بحث امروز مقاله‌ي ماست. در اين مقاله قصد داريم به زبان ساده مفهموم اين دو اصطلاح را بيان کنيم و در آخر تفاوت UI و UX را بررسي کنيم.