تاثیرURL دهی مناسب در سئو سایت

url چیست

URL دهی مناسب تاثیر مهمی در سئو سایت شما دارند . بعضی مواقع URL ها به صورت خودکار داده میشوند و نمیتوانید در آن تغییری ایجاد کنید . قرار دادن کلمات کلیدی در URL ها که مرتبط با محتوای سایت شما باشد بسیار اهمیت دارد و میتواند در کسب رتبه شما توسط گوگل موثر باشد.