از استراتژی های بازاریابی اینترنتی جهت نیل به اهداف بازاریابی اینترنتی استفاده می شود. تدوین یک استراتژی مناسب برای رسیدن به هدف بازاریابی اینترنتی به بررسی بازار هدف شما، تکنولوژی در دسترس و منطق استراتژی پیشنهادی نیازمند است که خود در رابطه با جایگزین ها، هزینه و نیازهای حمایتی می باشد.

برای مثال، اگر یکی از هدف ها افزایش تعداد مشترکان خبرنامه الکترونیکی شما باشد، می توانید از چندین رهیافت استفاده کنید. می توانید استراتژی ای را جهت ترویج خبرنامه آغاز کنید. راه حل دیگر در این مورد می تواند تغییر محتوای خبرنامه یا تغییر شیوه و یا تکرار پخش آن باشد تا در میان بازارهای هدف با اقبال بیشتری مواجه شود. اگرچه بسیاری از استراتژی ها یک هدف مطلوب را در نظر دارند، اما شرکت شما باید با توجه به شرایط موجود، بهترین را انتخاب کند.


اقدام ۱) تدوین برنامه محتوایی

برنامه محتوایی، یک طرح اولیه برای استراتژی های بازاریابی اینترنتی است. این طرح اولیه اهداف و استراتژی های وب سایت سازمانتان را تعریف می کند و برای آن وب سایت بازارهای هدف داخلی و خارجی را تعریف می نماید. طرح اولیه اطلاعات و اقدام های مرتبط با هر گروه از بازار هدف را مشخص می کند.
برنامه محتوایی تصمیم هایی را جمع آوری می کند که در حین فرآیند برنامه ریزی بازاریابی اتخاذ کردید و بر طرح، ساختار و محتوای سایت بازاریابی اینترنتی سازمان شما تأثیر خواهد گذاشت. این برنامه شرحی اجمالی از پروژه را به همراه اطلاعات مورد نیاز برای تعیین محدوده مشارکت در اختیار آن دسته از افراد پروژه قرار می دهد که درگیر فرآیند برنامه ریزی بازاریابی نبوده اند.

برنامه های محتوایی به طور معمول شامل پنج جزء زیر می شوند:

• هدف : به طور کلی توضیح دهید که وب سایت چه اهداف و استراتژی های ارتباطی را برآورده خواهد ساخت. بیان هدف در متن اهداف کلی ارتباطی، بازاریابی و فروش تدوین شده در فرایند برنامه ریزی فراهم می آید.

• مخاطبان هدف : شرح مختصری از بازارهای هدفتان را ارائه دهید و این که چگونه به نیازهای هر بازار هدف توسط استراتژی های بازاریابی اینترنتی توجه می شود.

• فهرست محتوا : فهرست دقیقی از محتوایی است که سایت در برمی گیرد؛ جایی که محتوای فعلی و این که چه محتوایی را باید ایجاد کرد، می توان یافت.

• ساختار اطلاعاتی : محتوا را از طریق بازار هدف فهرست کنید و اطلاعات مرتبط را مشخص سازید.

• فهرست تعاملی : تعامل های مختلفی که در دسترس بازدید کنندگان از سایت قرار دارد، در صورت امکان، اطلاعاتی که سازمانتان از بازدیدکنندگان سایت گردآوری خواهد نمود و ابزارهای تعاملی ای که به بازدید کنندگان توصیه می شود، همه و همه را مشخص کنید.


در هنگام ایجاد یک برنامه محتوایی، همیشه شرکت خود را به منزله یک بازار هدف ثانویه در نظر بگیرید. اطلاعاتی را که می خواهید از سایت به دست بیاورید و نیازهای به روز رسانی سایت را معین کنید. برای نمونه، اگر برای ارائه اخبار، برنامه های هفته ای در نظر گرفته اید، پس باید در بخش فهرست تعامل وسیله ای را برای اضافه، اصلاح و حذف آسان اطلاعات، بدون کمک گرفتن از یک برنامه نویس وب یا فروشنده بگنجانید.

اقدام ۲) تدوین برنامه اجرایی

برنامه محتوایی مورد بحث – اگر پروژه توسط سازمان شما تکمیل گردد – اساسی برای ایجاد برنامه اجرایی فراهم می آورد. بدون یک برنامه محتوایی معتبر، کار برای افرادی که در سازمانتان به امر تهیه یک برنامه اجرایی دقیق برای وب سایت پروژه می پردازند، سخت می شود.
برنامه اجرایی در حقیقت یک برنامه محتوایی تکامل یافته است که شامل شرحی اجمالی از پروژه و محدوده، برنامه زمانی و بودجه اجرای وب سایت از طرف سازمانتان می شود.

شرح اجمالی پروژه شامل بیان هدف و اطلاعات بازار هدف است که در برنامه محتوایی به تفصیل آورده شده است. شرح اجمالی همچنین توصیفی مختصر درباره پروژه ارائه می دهد.

بخش محدوده به توصیف پروژه شما، وظایفی که باید کامل شوند، رهیافت فنی پیشنهادی برای عناصری که پویا هستند و هر محدودیت یا پارامترهای فرایندی که باید به آنها تکیه شود، می پردازد. فهرست محتوا و فهرست تعامل از برنامه محتوایی باید در این بخش یکپارچه شوند.

اگرچه برنامه های زمانی برای پروژه های استراتژی بازاریابی اینترنتی بسته به اندازه سایت و محدوده پروژه متغیر است، اما یک برنامه دوازده تا چهارده هفته ای برای برنامه ریزی، طراحی، ساخت، آزمایش و توزیع آن رایج است.

هنگامی که برنامه اجرایی در حال تدوین است، کارکنان باید تخمین هایشان را از زمان لازم، تأمین کنندگان خارج از شرکت و سایر منابع تکمیل کننده پروژه ارائه دهند. سپس این هزینه ها با یکدیگر ترکیب می شوند تا بودجه ای کلی برای اجرای پروژه در نظر گرفته شود. اجرای استراتژی های بازاریابی اینترنتی فقط یک بخش از هزینه کلی پروژه است. اجرای پروژه معمولاً نیمی از بودجه را به خود اختصاص می دهد. در تعیین بودجه ای صحیح، هزینه های مرتبط با برنامه ریزی، طراحی و آزمایش را نیز باید مد نظر داشت.

اقدام ۳) تدوین درخواست پیشنهاد

درخواست پیشنهاد، اساسی را برای انتخاب یک فروشنده جهت اجرای پروژه های استراتژی بازاریابی اینترنتی شما فراهم می آورد.
درخواست پیشنهاد (RFP)، نسخه ای تکامل یافته از برنامه اجرایی است که شامل درخواست اطلاعات از فروشندگان و در راستای انتخاب فروشنده می باشد. اگر محدوده پروژه به خوبی تعریف شده باشد، درخواست پیشنهادها به بیان بودجه پیشنهادی نیازی ندارند، به خصوص اگر بودجه بخشی از معیار انتخاب باشد.


اطلاعاتی که اغلب برای انتخاب فروشنده درخواست می شود، شامل موردهای ذیل است:


انتخاب فروشنده یک فرآیند سه مرحله ای است. اقدام نخست آزمودن فروشنده های بالقوه است تا به فهرستی کوتاه از شرکت های مدنظر برسیم. از برخی شرکت ها نیز خواسته می شود تا با ارائه پیشنهادی به RFP شما پاسخ گویند. در گام دوم باید یک RFP برای فروشنده های منتخب آماده کنید. بر مبنای RFP، فروشنده ها برای اجرای پروژه شما پیشنهادهایشان را فراهم می آورند. در مرحله نهایی یک فروشنده مشخص می شود. این مرحله معمولاً یک جلسه رو در رو را با کاندیداهای نهایی می طلبد تا به پرسش هایی درباره RFP، پیشنهاد فروشنده و اجرای پروژه پرداخته شود.

impbrand منبع:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *