یک برنامه بازاریابی یک سند جامع است که فعالیتهای بازاریابی و تبلیغاتی را برای سال پیش رو در بر دارد. برنامه بازاریابی فعالیت های تجاری را بصورت فعالیت های تجاری مشخص در زمان معین تبین می کند. یک برنامه بازاریابی همچنین شامل شرحی بر موقعیت فعلی تجارت ، بحث بر بازار هدف ، توصیف مدل آمیخته بازاریابی (مجموعه ای از چهار ابزار محصول، قیمت، محل عرضه محصول، ترویج محصول است که بصورت ترکیبی برای افزایش فروش مورد استفاده قرار میگیرند) که برای توسعه بازاریابی بکار میروند میباشد.

برنامه بازاریابی ساختار منظم و مشخصی دارد ولی میتوان آنرا بصورت بدون ساختار نیز ایجاد کرد. در حقیقت برنامه بازاریابی قابلیت انعطاف بسیار بالایی دارد.

برنامه بازاریابی شامل داده هایی مربوط به قبل ، پیشبینی آینده و متدهای و استراتژی های، دسترسی به اهداف بازاریابی است.

برنامه بازاریابی با تعریف نیازهای مشتری که از تحقیقات بازار بدست میآید و نحوه پاسخگویی تجارت به این نیازها در عوض ایجاد نرخ بازگشت سرمایه شروع میشود.

برنامه بازاریابی باید شامل فرایند های تجزیه و تحلیل بازار، برنامه های عملیاتی ، بودجه ، پیش بینی میزان فروش، استراتژی های مالی و صورت های مالی توجیه شده (هر هزینه ای باید محل هزینه کرد مشخص و محل بازگشت هزینه مشخصی داشته باشد) باشد.

یک برنامه بازاریابی روشی است که به تجارت ها کمک می کند که برای صرف هزینه های خود برای بدست آوردن سهم بیشتر در بازار، راهکاری منطقی و کاربردی بدست بیاورند. اینکار با تجزیه و تحلیل نقاط ضعف و قوت یک تجارت انجام میشود.

برنامه بازاریابی مراحل و فعالیت هایی که برای رسیدن به اهداف برنامه تجاری لازم است را نشان میدهد. برای مثال: یک برنامه بازاریابی ممکن است شامل یک استراتژی برای توسعه سهم بازار به اندازه پانزده درصد باشد. برنامه بازاریابی پس از تعیین این هدف، راهکارهایی را که برای رسیدن به پانزده درصد از سهم بازار ترسیم می کند. برنامه بازاریابی میتواند برای توصیف نحوه استفاده از منابع بازاریابی شرکت، برای دستیابی به اهداف بازاریابی استفاده شود. بخش های بازار در برنامه بازاریابی موقعیت بازار را مشخص کرده و اندازه بازار در این موقعیت را پیشبینی می کند و سهم قابل قبول برای هر بخش از بازار را تعیین میکند. برنامه بازاریابی میتواند برای تعیین نحوه عرضه کالای جدید و یا اصلاح روش های بازاریابی کالاهای موجود به کار آید. برنامه بازاریابی پس از تکمیل میتواند در تبین نقشه راه کلی شرکت کارساز باشد.

برنامه بازاریابی چیست؟

در این قسمت تلاش ما بر این است که از تعاریفی که در بالا ذکر شد برای تبیین یک تعریف ساده و کاربردی برای برنامه بازاریابی دست یابیم. مقاله های متعددی در تعریف برنامه بازاریابی موجود است که تعاریف مختلفی از برنامه بازاریابی ارائه داده اند. اما برای رسیدن به یک تعریف دقیق از یک برنامه بازاریابی، باید ببینیم که برنامه بازاریابی باید چه مشکلاتی را برطرف کند. برنامه بازاریابی باید یک نقشه راه برای فعایت های بازاریایی شرکت ارائه دهد. که در طی آن میزان بازارهدف، پیشبینی میزان فروش، راهکارهای مقابله با رقبا را، به زبانی برای صاحبان شرکت شرح دهد. صاحبان شرکت انتظار دارند که با در دست داشتن یک برنامه بازاریابی دیگر نیازی به مشاوره بازاریابی نداشته باشند. ما میدانیم این امر غیر ممکن است ولی میتوان تا جای ممکن برنامه بازارابی را ساده تر نگاشت تا نیاز کمتری به توضیح روش های موجود در آن وجود داشته باشد. با این توصیف ها میتوان برنامه بازاریابی را بصورت خلاصه اینگونه تعریف کرد.

برنامه بازاریابی شامل کلیه راهکار های ما برای بازاریابی و تبلیغات ، موقعیت فعلی شرکت در بازار و نحوه و میزان پیشرفت در بازار و کسب سهم بیشتر از بازار و راههای دریافت نظرات و خواسته های مشتریان و تعیین استراتژی های شرکت برای پاسخ به این نیاز ها میباشد.

اهداف برنامه بازاریابی

برخی از صاحبان تجارت و شرکت ها برنامه بازاریابی را ایجاد و در گوشه ای قرار میدهند. برنامه بازاریابی نقشه راه تجارت برای رسیدن به اهداف خود میباشد. برنامه بازاریابی مرتبا برای اهدافی که از طریق اجرای آن بدست آمده است باید مورد بازبینی و بررسی قرار گیرد. در تجارت های کوچک هدف برنامه بازاریابی اغلب با اهداف شرکت یکی است و در واقع برنامه بازاریابی نقش برنامه شرکت را بازی می کند. بازاریابی بخش مهمی از فعالیت های یک شرکت کوچک است. اما اگر نمیخواهید برنامه بازاریابی کل برنامه شرکت شما باشد. آنرا بعنوان بخش مهمی از برنامه کلی شرکت خود استفاده کنید.

مزایای برنامه بازاریابی

اهمیت بالای برنامه بازاریابی نمیتواند امری اشتباه باشد. بازاریابی برای عرضه محصولات و خدمات بسیار اهمیت دارد. بدون بازاریابی مشتریان و خریداران از وجود ما آگاه نشده و امکان خرید از ما از بین میرود. بدون خریدار فروشی وجود ندارد.

مزایای برنامه بازاریابی را میتوان بصورت زیر بیان کرد:

برنامه بازاریابی چگونه تدوین می شود؟

پیش از بحث در چگونگی تدوین برنامه بازرگانی باید یادآور شویم که برنامه بازایابی یک برنامه ایستا برای یک سال نیست، بلکه باید در طول سال مورد بازنگری و بروز رسانی قرار گیرد.

یک برنامه بازاریابی برای صنایع کوچک عناصر بسیاری را در بر میگیرد. این عناصر شامل رقبا، تقاضا برای محصول و خدمات ارائه شده و نقاط قوت و نقاط ضعف از دید بازار برای تجارت و رقبا میباشد.

یک برنامه بازاریابی یک ابزار برای رفع نیازهای بازاریابی شما است، که بصورت روزانه به شما برای رسیدن به بازار هدف و سود مد نظرتان کمک می کند. برای تهیه برنامه بازاریابی باید موارد زیر را بدانیم.

برای تدوین برنامه بازاریابی چه مواردی را باید مد نظر داشته باشیم؟

جزئیات تجارت خود ، وضعیت فعلی تجارت : کالا و محصولات شما چیست؟ برای افزایش تعداد مشتریان و جذب مشتری جدید چه کارهایی باید انجام دهید و در این راه با چه مشکلاتی مواجه هستید. برای سال آینده با چه مشکلاتی روبرو خواهید شد. مشکلاتی مانند عدم توان کار، تغییر قوانین تجارت و غیره؟

  1. بازار هدف شما را چه کسانی تشکیل میدهند؟ بیشترین اشخاصی که ممکن است کالا و یا خدمات شما را تهیه کنند چه کسانی هستند؟ پاسخ شما نمی تواند همه باشد. برای کمک به تعریف بازار هدف خود به این سوال پاسخ دهید: کالا و خدمات شما چگونه به مردم کمک می کند؟ پاسخ این سوال موجب میشود راحتتر به توانید به سوال چه کسی به این کالا و خدمات نیاز دارد پاسخ دهید. ممکن است چندین گروه مخاطب کالا و خدمات شما باشد. برای مثال اگر تجارت شما برای کاهش وزن به مردم کمک می کند. بازار هدف شما میتواند مادرهایی باشد که میخواهند کودکانشان وزن کم کنند و یا افراد چاقی باشند که نگران سلامتی خود هستند. شناختن بازار هدف میتواند برای ایجاد پیام تبلیغاتی به شما کمک کند.
  2. اهداف شما در طول زمان برنامه بازاریابی چیست؟ اهداف خود را کاملا مشخص کنید. مثلا تعداد افزایش ایمیل های خود به N عدد در ظرف یکسال. یافتن N عدد مشتری جدید. تعیین دقیق تعداد در تعین اهداف بسیار مهم است.
  3. کدام تاکتیک های بازاریابی را برای رسیدن به بازار و اهداف مورد استفاده قرار خواهید داد؟ شناخت بازار هدف به شما برای تعیین استراتژی های بازاریابی در بازار هدف کمک خواهد کرد.
  4. محل تجمع بازار شما کجاست؟ چگونه میتوان این بازار را برای محصولات خود بررسی کرد؟ برای مثال: اگر مخاطبین شما در بازار زمان زیادی را در فیس بوک صرف می کنند. شما میتوانید یک صفحه طرفداران در فیسبوک ایجاد کنید. شاید هم بخواهید تبلیغات فیسبوکی خریداری کنید. اگر کسب و کار شما در ارتباط مستقیم با تجارت های دیگر است. شاید بهترین کار نوشتن یک آگهی رپورتاژ در مجله های صنعتی برای کالا و خدماتتان است. تا با کمک آن بازار هدف خود را تحت تاثیر قرار دهید.
  5. هزینه بازاریابی چقدر است؟ آخرین موردی که برای تهیه یک نقشه بازاریابی باید برای آن اهمیت قائلی شویم هزینه های بازاریابی است. هزینه بازاریابی بسیار مهم است. همه ما برند هایی را میشناسیم که تبلیغات بسیار وسیعی را در ابتدای شروع کار خود انجام داده و ناگهان از صفحه روزگار محو شده اند. اغلب این شرکت ها در محاسبه میزان هزینه و نحوه تامین این هزینه با مشکل روبرو بوده اند. یک طرح بازاریابی، باید میزان هزینه های بازاریابی و نحوه تامین آن را مشخص کند.

برنامه بازاریابی چیست و چگونه تدوین می شود؟

در بالا بصورت کامل تعریف بازاریابی و چگونگی تدوین یک برنامه بازاریابی را شرح دادیم اگر بخواهیم بطور خلاصه برنامه بازاریابی و نحوه تدوین آن را بیان کنیم میتوانیم بگوییم:

تعیین کنید که چرا مشتریان باید شما را انتخاب کنند:

  1. مزیت های رقابتی کالا و خدمات خود نسبت به رقبا را بررسی کنید: اگر هدفتان از ایجاد کسب و کار کپی کردن یک کسب و کار موفق مانند دیجی کالا بوده است. باید بدانید که برای رسیدن به هدف خود باید راهکارهایی داشته باشید که شما را از رقیبتان جلو بیاندازد. به عبارتی باید مزیت رقابتی داشته باشید.
  2. مشتری خود را مشخص کنید: سطح سواد، سطح درآمد، سطح بازار در حال حاضر، این موارد را درباره مشتریان خود بدانید.
  3. رقبایی که در حال حاضر مشتریان شما را تحت تاثیر قرار میدهند بشناسید: تحلیل رقبا از مسائل مهم در نقشه بازاریابی است. باید بدانید نقاطی قوت و نقاط ضعف رقبایتان کجاست. شعار تبلیغاتی رقبایتان چیست و سیاستهای مشتری مداری رقبایتان چگونه است.
  4. مکان برند خود را مشخص کنید: در تجارت گاهی شما باید بین لوکس بودن و کاربردی بودن یکی را انتخاب کنید. ارزان بودن، یا گران بودن، جایگاه برند شما در کجای بازار است. آیا برند شما بین برند های لوکس قرار دارد و یا جزء برندهای با دوام و ارزان است.
  5. آنالیز موقیعت فعلی تجاری، مخاطبان، اهداف بازاریابی، استراتژی ها و تاکتیکهای بازاریابی، هزینه های بازاریابی: در آخرین گام باید آنالیز دقیقی از این موارد ارائه دهیم تا بتوایم در طول زمان موفق باشیم.

web24:  منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *