استراتژی های عمومی پورتر چیست و چه کمکی به کسب مزیت رقابتی می‌کنند؟

نوشتن لیستی از اولویت‌های کنونی کسب‌وکارتان مفید است، زیرا بسته به انتخاب استراتژی‌های مختلف، ممکن است مجبور شوید آن‌ها را دوباره ارزیابی کنید. به احتمال زیاد، استراتژی‌های عمومی رقابتی بر تصمیمات روزمره‌ی سازمانتان تأثیر می‌گذارند؛ در نتیجه، می‌توانید با آمادگی برای تنظیم مجدد اولویت‌های جدیدتان، نسبت به رقبای خود، مزیتی رقابتی به دست آورید. هنگامی که خریدوفروش‌های شرکت خود را بر اساس استراتژی انتخابی اولویت‌بندی کنید، به موفقیت طرح کلی کمک می‌کنید.

مايکل پورتر | استراتژي رقابتي و مزيت رقابتي

اشاره‌ها و ارجاعات را معمولاً بر اساس مقالات منتشر شده در نشريات معتبر تحقيقاتي مي‌سنجند. اما ويژگي مايکل پورتر اين است که خارج از مقالات و ژورنال‌هاي آکادميک و در فضاي عمومي مديريت نيز، حضوري گسترده و انکارنا‌پذير دارد.

نمونه تحليل پورتر:

پورتر معتقد است علاوه بر چهار عامل اصلي يادشده، دولت نيز بر ايجاد مزيت رقابتي شرکت ها و صنعت ها موثر است. سياست هاي پولي، مالي و بازرگاني و قوانين مالياتي، قوانين مربوط به صادرات، واردات و ضد تراست، نرخ ارز، حجم پول و نرخ بهره، تورم، توافق هاي رسمي و غير رسمي مقامات سياسي، برقراري يا توسعه روابط سياسي تجاري يا قطع روابط اقتصادي_ تجاري با ساير کشورها  جمله بارزترين عوامل تاثير گذار بر رقابت پذيري بنگاه‌ها، صنايع و کشورها است که به طور مستقيم با دولت ها در ارتباط هستند.