همه چیز در مورد بازاریابی کاتالوگ

کاتالوگ ها عضوی مهم از بازار یابی هستند که به نحوی هم به مشتری کمک می کنند و هم به فروشنده. ابزاری تبلیغاتی کوچک با طول عمر طولانی، که انواعی از کالا را درون خود با توضیحات کامل جای می دهد. کاتالوگ ها تمام توجه مشتری را به شما و کالای شما جلب می کنند. باعث می شوند مشتری به نحوی دیگر به کالای شما نگاه کند و همچنین اطلاعات کاملی از کالای شما بیابد. به دید دیگری به محصول شما نگاه کند. متفاوت از فروشگاه های اینترنتی و…

بازاریابی کاتالوگی

بازاریابی کاتالوگی و کاتالوگ ها یکی از محبوب ترین روش های خرید در دنیا  برای بیش از 200 سال بوده اند . در واقع، کاتالوگها به صورت پیوسته ای از تولید کننده به مصرف کننده قبل از جنگ جهانی مورد استفاده قرار میگرفتند