بازاریابی بشارتی چیست؟

با یک مقدمه کوتاه شروع می‌کنیم. دنیای امروز ما پر شده از محصولات مشابه با برندهای مختلف. این تنوع شخصیت برندها (آرکی تایپ) در ارائه محصولات در اغلب مواقع باعث سردرگمی شما در خرید یک محصول می‌شود و زمانی که در نهایت در بین ازدحام برندهای مختلف یک برند را شناسایی می‌کنید که از نظر کیفیت در درجه‌ی مطلوبی قرار دارد، در پوست خود نخواهید گنجید. جالب اینکه پس از خرید و لمس کیفیت واقعی محصول خریداری شده، اقدام به تعریف و تمجید از آن در محافل مختلف همچون خانواده و دوستان می‌کنید. در این حالت باید به شما درجه‌ی خوشرنگ مبشر آن برند و محصول را اعتا کرد. اما این اتفاق چگونه رقم می‌خورد؟ و چگونه شما از مشتری تبدیل به مبشر آن برند می‌شوید؟

همه‌چیز درمورد بازاریابی بشارتی

گر در مورد کلمه بشارت جستجو کنید به مژده یا خبر خوب می‌رسید. این لغات که معادل فارسی کلمه Evangelism است، ریشه‌ای مذهبی دارد. در قرآن و انجیل هم از این کلمه بارها استفاده شده است. در این تاکتیک بازاریابی ما گروهی از مشتریان را به کسانی تبدیل می‌کنیم، پیام خوب کسب و کار ما را به دیگران منتقل کنند. ارزش این منتقل کردن پیام چندین برابر تبلیغات است. زیرا آن‌ها به محصول و خدمات شما اعتقاد دارند.

بازاریاب باشارتی چیست؟

بازاریابی بشارتی یک نوع پیشرفته‌تر از بازاریابی دهان به دهان (Word of Mouth) به شمار می‌رود. این گونه از بازاریابی عمدتاً رایگان تمام می‌شود؛ چرا که این مشتریان شما هستند که در راستای متقاعد کردن اعضای خانواده و دوستان خود برای امتحان کردن محصولات شما تلاش می‌کنند. در واقع، بشارتی که به عنوان معنای واژه Evangelism در نظر می‌گیریم، با آوردن خبرهای خوب در ارتباط است و ریشه مذهبی دارد؛ اما این بشارت چه ارتباطی با بازاریابی پیدا می‌کند؟