بازاریابی پنهان چیست؟ روش جذب مشتری بدون اینکه خودش متوجه بشه!

بازاریابی نهان چیست؟

بازاریابی پنهان یا بازاریابی مخفی یا Stealth Marketing که به عنوان بازاریابی همهمه‌ای یا Buzz Marketing هم شناخته میشه، به هر استراتژی بازاریابی گفته میشه که محصولی رو تبلیغ میکنه بدون این که کسی متوجه بشه. هدف بازاریابی پنهان رسیدن به فروش ناگهانی و انفجاری نیست بلکه هدفش ایجاد علاقه و هیجانه تا بتونه مصرف کننده رو ترغیب کنه که مستقیماً شروع به تبلیغ کردن محصول شما بکنه.

بازاریابی پنهان چیست؟

بازاریابی پنهان یا Stealth Marketing که شاخه ای دیگر از بازاریابی همهمه ای است،
یکی از رایج ترین استراتژی های دنیای تبلیغات بوده که به وسیله آن آگاهی رسانی گسترده ای انجام می شود.