بازاریابی وفاداری Loyalty Marketing چیست؟

تصور کنید صاحب یک فروشگاه اینترنتی خوب هستید که با تلاش‌های شما در حوزه دیجیتال مارکتینگ عملکرد خوبی در جذب مشتریان جدید دارد. دکمه‌های CTA موثری در وب‌سایت خود دارید و با تبلیغات مشتریان جدید را جذب می‌کنید. در شبکه های اجتماعی فعال هستید و داستان برند و محصولات جدید خود را تبلیغ و به کاربران معرفی می‌کنید. مرتب نرخ ترغیب و نرخ تبدیل مشتری خود را بررسی می‌کنید و آنها را بهینه‌ می‌کنید تا مشتریان جدیدی جذب کنید. شما همه این اقدامات را انجام می‌دهید تا فروش خود را به حداکثر برسانید. اما باید به مشتریان خود به طور همه‌جانبه فکر کنید. استراتژی توصیف‌شده قطعا نتایج خوبی به همراه دارد اما تمرکز اصلی آن بر جذب مشتریان جدید است. اگر خواهان به‌کارگیری یک استراتژی بازاریابی پایدار هستید باید مشتریان موجود خود را از طریق بازاریابی وفاداری (Loyalty Marketing) حفظ کنید.

بازاریابی وفاداری (loyalty marketing) و 11مورد درباره آن

بازاریابی وفاداری (loyalty marketing) یعنی تاثیر بر مشتریان جاری کسب و کار. بازاریابی وفاداری یکی از روش های هست که می توانید مشتریان را به مشتریان وفادار تبدیل کنید البته منظور از مشتری جاری به معنای مشتری موجود یا بالقوه نیست، بلکه به معنای مشتری است که همین الان در محل کسب و کار مشغول خرید یا بازدید است. چه در دنیای واقعی و چه در دنیای مجازی.