آمیخته بازاریابی اینترنتی

آمیخته بازاریابی یا همان ۴P بازاریابی ، برای به کارگیری در بازاریابی اینترنتی، کارایی لازم را ندارد. محدودیت‌های اصلی مدل سنتی آمیخته بازاریابی برای فضای آنلاین و اینترنت به دو موضع کلی زیر مربوط می شود:

معرفی عناصر آمیخته بازاریابی (Marketing mix)

همانطور که در درس اول قبلا گفته شد استراتژی های بازاریابی یک شرکت شامل 4 استراتژی اصلی هستند که اندیشمندان بازاریابی اصطلاح 4p را برای آن ها بکار می برند. در درس اول هر یک از آن ها را جداگانه معرفی کردیم و در این درس به توضیحات بیشتری می پردازیم، توصیه می کنیم حتما درس اول را بخوانید تا بتوانید با تسلط بیشتری این درس را یاد بگیرید و بتوانید توانایی ایجاد هارمونی بین عناصر آمیخته را کسب کنید. این 4 پارامتر را عناصر آمیخته بازاریابی یا  Marketing Mixمی نامند که شامل: