آمیخته بازاریابی اینترنتی

آمیخته بازاریابی یا همان ۴P بازاریابی ، برای به کارگیری در بازاریابی اینترنتی، کارایی لازم را ندارد. محدودیت‌های اصلی مدل سنتی آمیخته بازاریابی برای فضای آنلاین و اینترنت به دو موضع کلی زیر مربوط می شود:

معرفی عناصر آمیخته بازاریابی (Marketing mix)

همانطور که در درس اول قبلا گفته شد استراتژی های بازاریابی یک شرکت شامل 4 استراتژی اصلی هستند که اندیشمندان بازاریابی اصطلاح 4p را برای آن ها بکار می برند. در درس اول هر یک از آن ها را جداگانه معرفی کردیم و در این درس به توضیحات بیشتری می پردازیم، توصیه می کنیم حتما درس اول را بخوانید تا بتوانید با تسلط بیشتری این درس را یاد بگیرید و بتوانید توانایی ایجاد هارمونی بین عناصر آمیخته را کسب کنید. این 4 پارامتر را عناصر آمیخته بازاریابی یا  Marketing Mixمی نامند که شامل:

چهارمین P: ترویج (Promotion)

فرض را بر این میگذاریم که شما سه مرحلۀ قبلی را با موفقیت پشت سر گذاشتید. خُب، حالا نوبت چیست؟ یک مرحلۀ حیاتی! در این مرحله شما باید دربارۀ محصولتان صحبت و آن را تبلیغ کنید!

آمیخته بازاریابی (Marketing Mix) یا 4P چیست؟

می‌دانیم بازاریابی بخشی از فعالیت‌های شرکت است که از طراحی محصول تا فروش ادامه دارد و هدف نهایی آن افزایش فروش و سودآوری شرکت است. آمیخته بازاریابی، در برنامه ریزی اصولی برای رسیدن به فروش و سودآوری کمک بزرگی می‌کند. با استفاده از مدل‌های بازاریابی  می توانید مطمئن باشید که تمام جوانب کار را در نظر گرفته‌اید و یک استراتژی کامل و جامع برای بازاریابی طراحی کرده‌اید.

آمیخته بازاریابی 4p

در این بخش قصد داریم که شما را با آمیخته بازاریابی 4P و آشنا کنیم که در واقع دارای مدل های مختلفی است. مدل 4P در واقع یک مدل مناسب برای بازاریابی را نشان می دهد. در این بخش می توان گفت که منظور از آمیخته بازاریابی این است که میان اجزای مختلف در کسب و کار چه ارتباط و هماهنگی ای وجود دارد. شما باید برای هر یک از این بخش های مختلف یک سری برنامه ریزی های دقیق داشته باشید تا بتوانید آن ها را براساس اجزای مختلف دسته بندی کنید.