هدف گذاری اسمارت به چه معناست

آيا تا به حال به اين فکر کرديد که کلي کار مي‌کنيد ولي نتيجه‌اي از فعاليت خود نمي‌گيريد؟ وقتي به پنج تا ده سال گذشته خود فکر مي‌کنيد، ممکن به پيشرفت در مهارت‌ها و موفقيت‌ها برسيد، اما باز هم مشکلي در اين چند سال خود پيدا مي‌کنيد. مطمئنا هدف همه از اين همه تلاش اين است که به اهداف خود برسند و رسيدن به موفقيت يکي از مهم‌ترين اهداف هر فرد در زندگي حرفه‌اي مي‌تواند باشد.