بازاریابی در نمایشگاه به چه صورت است؟

در یک نمایشگاه تجاری معمولا هزارن نوع کاتالوگ و بروشورهای اطلاعاتی توسط غرفه داران در اختیار بازدیدکنندگان قرار می گیرد ولی بخش عمده ای از آن دور ریخته می شود و مورد توجه مخاطبان قرار نمی گیرد. علت چیست؟ پاسخ های مختلفی به این سوال وجود دارد از جمله آنکه ممکن است این کاتالوگ ها برای حمل توسط بازدید کنندگان سنگین باشد و یا از زبان مناسب و آسانی برای طرح مطالب استفاده نشده باشد، همچنین ممکن است سایز کاتالوگ و بروشورها بزرگتر و یا کوچکتر از حد معمول باشد. مهم است تا بروشور و کاتالوگ هایی که در غرفه شما به بازدید کنندگان ارائه می شود، از طراحی مناسب و زبانی آسان برخوردار بوده و اطلاعات تماس با شما به وضوح در آن درج شده باشد تا نظر بازدیدکننده را به خود جلب نماید. همچنین به هنگام ارائه بروشور و کاتالوگ ها اصرار نداشته باشید تا به همه افراد آنها را تحویل دهید. بهتر است برای مشتریان بالقوه وقت بیشتری بگذارید و ضمن معرفی محصول و خدمات خود، جهت تکمیل اطلاعات کاتالوگ یا بروشور محصولات را به طرف مقابل ارائه نمایید.