تعریف دقیق اتحاد استراتژیک یا همان ائتلاف استراتژیک چیست؟

در این مقاله به موضوع اتحاد استراتژیک خواهیم پرداخت و لزوم بهره گیری از اتحادهای استراتژیک را در شرکتها و بنگاه های اقتصادی کوچک و متوسط  مورد بررسی قرار می دهیم. اتحاد استراتژیک مقوله ای بسیار حیاتی برای رشد و توسعه فعالیت های سازمانی و همچنین کسب و مزیت های رقابتی جدید در کسب و کار است. اتحاد استراتژیک در قالب های متفاوتی می تواند اجرا شود و از همین رو دانستن انواع اتحادهای استراتژیک امری مهم تلقی می گردد که باید بدان توجه ویژه ای داشت.

بازاریابی اتحای (ائتلافی) یا Affiliate marketing

ازاریابی ائتلافی (اتحاد متقابل) اشاره به دو یا چند سازمان دارد که جهت به اشتراک گذاشتن استراتژی بازاریابی، ارتقاء مفاهیم، ​​خدمات و محصولات خود با یکدیگر همکاری می کنند. در واقع، بازاریابی ائتلافی به کسب و کاری دلالت دارد که می تواند سازمان هم هدف با خود را پیدا کند.