رابطه مدیریت ارتباط با مشتری (CRM) با عملکرد بازاریابی

نرم افزار های مدیریت ارتباط با مشتری (CRM) مدرن ترین ابزاری هستند که امروزه کسب و کار های بزرگ و کوچک برای مدیریت کار های خود از آن استفاده می کنند.
CRM مخفف Customer Experience Management به معنای مدیریت ارتباط با مشتری می باشد که کارش مدیریت ارتباط با مشتری های فعلی و احتمالی در فرایند های فروش می باشد.

بازاریابی محدود (crm)

بازاریابی محدود یا در اصطلاح بین المللی Close Range Marketing، یکی از انواع بازاریابی است که به آن بازاریابی از نوع نزدیک نیز می گویند. این نوع بازاریابی به عنوان بازاریابی مجاورتی یا بازاریابی در محیط نزدیک و همچنین بازاریابی فرا محیطی یا hyper local نیز شناخته می شود.