بازاریابی یک به یک با مستقیم و انبوه چه تفاوت هایی دارد و فناوری اطلاعات چه نقشی بر روش های نوین بازاریابی ایفا خواهند کرد؟

در این مقاله قصد داریم به بررسی روش بازاریابی یک به یک با استفاده از روندهای موجود در فناوری اطلاعات بپردازیم و نهایتا بازاریابی یک به یک الکترونیکی را با دیگر روش های بازاریابی از جمله بازاریابی انبوه و مستقیم مقایسه نماییم. همچنین در آخر به نتیجه گیری مباحث مطرح شده خواهیم پرداخت و لینک های مفید برای مطاعه بیشتر در حوزه بازاریابی یک به یک را به اشتراک خواهیم گذاشت.

بازاریابی یک به یک یا نفر به نفر (One To One Marketing)

بازاریابی یک به یک یا نفر به نفر (One To One Marketing) مفهوم ساده ای دارد. مشتری را بصورت دسته و گروه نبینیم! هیچ دو نفری شبیه هم نیستند. با تکیه بر اطلاعات بدست آمده از مشتری سعی در ایجاد ارتباطی اختصاصی با او داشته باشیم یا پیشنهاد محصولی مطابق با ویژگی های او ارایه دهیم.