بازاریابی داخلی (Internal Marketing) چیست و چه اهمیتی برای سازمان دارد؟

طی سال‌های اخیر، دنیای بازاریابی کاملاً تغییر شکل یافته و توسط فناوری‌های دیجیتال و اینترنت هدایت شده است.
این بدان معنا نیست که بازاریابی سنتی جایگاه خود را از دست داده است، اما توسعه فناوری‌های جدید بازاریابی همراه با اتخاذ استراتژی‌های جدید روز به روز سرعت می‌گیرد.