مايکل پورتر | استراتژي رقابتي و مزيت رقابتي

اشاره‌ها و ارجاعات را معمولاً بر اساس مقالات منتشر شده در نشريات معتبر تحقيقاتي مي‌سنجند. اما ويژگي مايکل پورتر اين است که خارج از مقالات و ژورنال‌هاي آکادميک و در فضاي عمومي مديريت نيز، حضوري گسترده و انکارنا‌پذير دارد.