نرم افزار سئو چيست؟

نرم افزار هاي سئو وسيله اي هستند که در فرآيند بهينه سازي وب سايت ها مي توانند به شما کمک کنند و از طريق اطلاعاتي که از سايت خود شما و رقيب مي دهند، شما را به تحليل ها يا نتايجي برسانند.

منبع : financesonline.com