بازاریابی بیرون از خانه یا ooh

تبلیغات بیرون از خانه که به انگلیسی Out of Home Advertising یا OoHA نامیده می‌شود، یکی از زیرمجموعه های بزرگ و مهم بسیاری از کمپین های تبلیغاتی است که شاید بتوان گفت از قدیمی‌ترین شیوه های تبلیغات هم محسوب می‌شود.

تعریف دقیق استراتژی بازاریابی پاسخگویی چیست؟

یکی از اشکالات عمده در اجرای بسیاری از استراتژی های بازاریابی و کمپین های تبلیغاتی، فرآیند دشوار و پیچیده در سنجش موفقیت اقدامات انجام شده است. پس از اجرای یک استراتژی بازاریابی و کمپین تبلیغاتی، به سختی میتوان به صورت قطعی تعیین نمود که کدام یک از اقدامات انجام شده اثربخشی مطلق داشته است ونمیتوان به طور یقینی بیان نمود که دقیقا کدام فعالیتف مشتری را به خرید و استفاده از محصول سوق داده است. به عبارتی ساده تر یک مشتری را در نظر بگیرید که به فروشگاه می رود و یک جفت کفش مخصوص پیاده روی می خرد. آیا میتوان بطور دقیق مشخص کرد که چه عاملی باعث شده تا مشتری آن کفش ها را بخرد؟ آیا آگهی های تبلیغاتی پخش شده در تلویزیون باعث شده است تا مشتری برای خرید محصول، از فروشگاه بازدید کند یا خبرهایی که در مجله ورزشی مسابقات دو و میدانی منتشر شده بود، باعث شده بود تا مشتری بخواهد آن جفت کفش ورزشی را انتخاب نماید؟ امکان دارد هر دوی آنها در کنارهم باعث شدند تا خرید انجام شود و هر عامل به تنهایی نمی توانست مشتری را به خرید وادار کند؛ شاید می بایست هر دو تبلیغ در همین بازه زمانی اجرا شوند تا تأثیر گذار باشند؟ البته یک فرض دیگر هم وجود دارد که هیچکدام از تبلیغات موثر نبوده است و مشتری هنگام گشت و گذار از کنار ویترین فروشگاه، برای خرید اقدام نموده است، زیرا این همان کفشی بوده است که مدتها به دنبال آن بوده است. واقعا سنجش هر کدام از این عوامل در روند خرید میتواند بسیار سخت و طاقت فرسا باشد.