هدف گذاري به شيوه اسمارت (Smart) + دانلود نمونه فرم هدف گذاري

وقتي پاي هدفگذاري وسط مي‌آيد، بيشتر آدم‌ها فکر‌ مي‌کنند همين که هدفشان را روي کاغذ بنويسند، هدف گذاري انجام شده و کار تمام است؛ درحالي‌که سخت در اشتباه بوده و هستند. هدفگذاري مدل هاي مختلفي دارد که در اين مقاله مي‌خواهيم درباره هدف گذاري smart صحبت کنيم.

هدف گذاری اسمارت به چه معناست

آيا تا به حال به اين فکر کرديد که کلي کار مي‌کنيد ولي نتيجه‌اي از فعاليت خود نمي‌گيريد؟ وقتي به پنج تا ده سال گذشته خود فکر مي‌کنيد، ممکن به پيشرفت در مهارت‌ها و موفقيت‌ها برسيد، اما باز هم مشکلي در اين چند سال خود پيدا مي‌کنيد. مطمئنا هدف همه از اين همه تلاش اين است که به اهداف خود برسند و رسيدن به موفقيت يکي از مهم‌ترين اهداف هر فرد در زندگي حرفه‌اي مي‌تواند باشد.