نگاهی به تفاوت های کسب و کار سنتی و دیجیتال

تفاوت های کسب و کار سنتی و دیجیتال : کسب و کارهای تجاری سنتی، به لحاظ انگیزه های فعالیت، با کسب و کارهای آنلاین متفاوت هستند. درواقع کسب و کارهای آنلاین طیف وسیعی از فعالیت های تجاری را در بر می گیرند. فعالیت های استارتاپی، کارآفرینی های آنلاین، تجارت الکترونیک، بازاریابی آنلاین مبتنی بر وب سایت ها و شبکه های اجتماعی و… پیکره و کالبد فعالیت ها و کسب و کارهای آنلاین را تشکیل می دهند.