بازاریابی رفتاری چیست | مزایا و نحوه بهره برداری از آن برای فروش بیشتر

بازاریابی رفتاری (Behavioral Marketing) اغلب در زمینه تبلیغات دیجیتال کاربرد دارد. در بازاریابی رفتاری مشتریان عادی و بالقوه و بر اساس کل تعاملات هدف قرار می گیرند. بسیاری از برندها و کسب و کارهای تجاری برای جذب مشتری با توجه به رفتار خرید او پروسه شخصی سازی را از طریق بازاریابی رفتاری انجام می دهند. در این مقاله از سرویس علم و تکنولوژی در مجله کوروش به بررسی بازاریابی رفتاری و مزایا و اهمیت حفظ مخاطب در آن پرداخته ایم.

بازاریابی رفتار چیست و چطور می‌توان از آن بهره برداری کرد؟

همان طور که می‌توان از نام بازاریابی رفتار حدس زد، در این سبک از بازاریابی، با تمرکز بر نیازهای مشتری و جهت حرکت اجتماع؛ می‌توان برای فروش بیشتر خیز برداشت. این سبک از بازاریابی نیز مانند بازاریابی درونگرا، غیرمستقیم بوده و از فرمول تبلیغات سنتی فاصله دارد.