تعریف دقیق اتحاد استراتژیک یا همان ائتلاف استراتژیک چیست؟

در این مقاله به موضوع اتحاد استراتژیک خواهیم پرداخت و لزوم بهره گیری از اتحادهای استراتژیک را در شرکتها و بنگاه های اقتصادی کوچک و متوسط  مورد بررسی قرار می دهیم. اتحاد استراتژیک مقوله ای بسیار حیاتی برای رشد و توسعه فعالیت های سازمانی و همچنین کسب و مزیت های رقابتی جدید در کسب و کار است. اتحاد استراتژیک در قالب های متفاوتی می تواند اجرا شود و از همین رو دانستن انواع اتحادهای استراتژیک امری مهم تلقی می گردد که باید بدان توجه ویژه ای داشت.

بازاریابی اتحای (ائتلافی) یا Affiliate marketing

ازاریابی ائتلافی (اتحاد متقابل) اشاره به دو یا چند سازمان دارد که جهت به اشتراک گذاشتن استراتژی بازاریابی، ارتقاء مفاهیم، ​​خدمات و محصولات خود با یکدیگر همکاری می کنند. در واقع، بازاریابی ائتلافی به کسب و کاری دلالت دارد که می تواند سازمان هم هدف با خود را پیدا کند.

بازاریابی ائتلافی چیست؟

تصور کنید در حال قدم زدن در یک مغازه گل فروشی برای خرید یک گل عروسی می باشید، زمانی که در آنجا حضور دارید با آگهی یک معامله عالی برای خرید کیک های عروسی از یک شیرینی پزی در همان نزدیکی مواجه می شوید. در همین زمان، شخص دیگری که از شیرینی پزی دیدن می کند با آگهی یک معامله عالی با خرید گل از آن گل فروشی مواجه می شود. از آنجا که این کسب و کارها با یکدیگر در رقابت نیستند، ترفیع یکدیگر و ارجاع مشتریان به یکدیگر برای افزایش فروش به نفع هر دوی آنها خواهد بود. بازاریابی ائتلافی پیوستن دو یا چند سازمان با هدف به اشتراک گذاری استراتژی بازاریابی، ترفیع مفاهیم، خدمات و یا محصولات می باشد. این استراتژی می تواند در هر مقیاسی اتفاق افتد. بازاریابی ائتلافی شبیه به بازاریابی سرمایه گذاری مشترک می باشد.