بازاريابي نوع مشتري به تجارت (B2C) به چه صورت است؟

بازاريابي‌هاي ما انسان‌ها از همان ابتداي شکل گيري تمدن‌هاي بشريت و با پيشرفته شدن دنياي مدرن و گذر از انقلاب‌هاي صنعتي، در دو نوع کلي تقسيم‌بندي مي‌شدند. اين تقسيم‌بندي بعد از هزاران سال همچنان مثل شکل اوليه خود باقي مانده است اما در اين دوران‌ها تغييراتي در مسير توسعه برداشته است. اولين نوع و رايج‌ترين آن، نوع بازاريابي‌هايي است که در يک طرف آن يک تجارت يا کسب‌وکار و در طرف ديگر يک يا چند مشتري حقيقي ساده وجود دارند. اين راه کسب درآمد با نام بازاريابي تجارت به مصرف‌کننده (Business to Consumer يا Business to Customer) خوانده مي‌شود و با نام اختصاري بازاريابي B2C (بازاريابي مصرفي) شناخته مي‌شود.