بازاریابی کلامی

این روز ها که بازاریابی پیشرفت های وسیعی داشته است روش های آن نیز برای تحت تاثیر قرار دادن افراد متفاوت شده است. برندهای مطرح در سراسر دنیا آموخته اند که برای تاثیرگذاری بیشتر می بایست حرف هایشان را از دهان مردم بزنند، مردمی که ذینفع نیستند اما همچون رسانه ای اثربخش کالاها و خدماتشان را تبلیغ می کنند بازاریابی دهان به دهان که در بسیاری از موارد توسط مدیران و صاحبان صنایع ایرانی جدی گرفته نشده و کم اهمیت تلقی می شود یکی از اثربخش ترین مجراهای ارتباطی مورد استفاده برندها به شمار می رود