بازاریابی یک به یک با مستقیم و انبوه چه تفاوت هایی دارد و فناوری اطلاعات چه نقشی بر روش های نوین بازاریابی ایفا خواهند کرد؟

در این مقاله قصد داریم به بررسی روش بازاریابی یک به یک با استفاده از روندهای موجود در فناوری اطلاعات بپردازیم و نهایتا بازاریابی یک به یک الکترونیکی را با دیگر روش های بازاریابی از جمله بازاریابی انبوه و مستقیم مقایسه نماییم. همچنین در آخر به نتیجه گیری مباحث مطرح شده خواهیم پرداخت و لینک های مفید برای مطاعه بیشتر در حوزه بازاریابی یک به یک را به اشتراک خواهیم گذاشت.